Velg din region


Storbalgrep – Safety


Ger säker och effektiv hantering

Storbalsgrep – Safety


Storbalsgrepens uppfällbara bottenbalk är en värdefull säkerhetsdetalj. För det första kan pinnarna låsas i lodrät position, så att säkerheten ökas vid körning, särskilt på allmän väg. För det andra får du en mer effektiv och säker hantering. Vid avställning skjuts balarna på plats av huvudramen. Sker avställningen i full höjd, knuffas den översta balen på plats med hjälp av överdelen av redskapet utan att de långa pinnarna pressas ned i balen. Därmed är det ingen risk för att balen faller tillbaka när du backar ut.

Storbalsgrepen kan levereras med två olika bottenbalkar. Den breda på 190 cm passar bra till långa storbalar. Bottenbalken på 140 cm levereras med två pinnar som standard, men antalet kan utökas till totalt fem pinnar. Som tillvalsutrustning kan Storbalsgrepen förses med en Ryggförhöjning (för hantering av flera balar) eller med Säcklyft (för hantering av storsäckar. Max last på säcklyftstillbehöret är 750-1250 kg beroende på höjdposition).

Data

Storbalsgrep – Safety Bredd (cm) Antal pinnar Pinnlängd (cm) Vikt (kg)
1401402125133
1901905125168

* Varierar beroende på maskin och redskap

Q-serien

Les mer

Original Implements

Les mer

Smart Landbruk

Utforske verden vår